Thiết lập thanh toán

Thiết lập thanh toán


I. Thanh toán:

    1. Khái niệm:

        - Các cách thức thanh toán (trả tiền) cho các đơn hàng.

    2. Lợi ích:

        - Giúp quản lý các hình thái thanh toán với khách hàng.

        - Có thể dùng tiền mặt, thanh toán trực tuyến, chuyển khoản, ví điện tử,... 

    3. Vị trí hiển thị:

        - Khi khách hàng tiến hành đặt hàng.

        - Phần quản lý cài đặt thanh toán.

     4. Khi nào cần:

        - Hỗ trợ nhiều hình thức giúp khách hàng dễ dàng và nhanh chóng hoàn tất đơn hàng.

    5. Thao tác:
 1. Khái quát:

  Để vào màn hình quản lý thanh toán, chúng ta click chọn: Cài đặt > Cửa hàng > Cài đặt thanh toán. 

  Màn hình quản lý thanh toán sẽ hiện ra. Trên màn hình quản lý thanh toán, chúng ta có

          - Nút "Tạo mới": dùng để tạo mới 1 phương thức thanh toán. 

          - Phần danh sách các phương thức thanh toán. 

  Ở phần danh sách các phương thức thanh toán, chúng ta có thể thao tác: 

          - Thay đổi thứ tự phương thức thanh toán.
          - Ẩn/hiện phương thức thanh toán.
          - Xóa phương thức thanh toán.


 2. Thiết lập phương thức thanh toán:

  Để tạo mới 1 phương thức thanh toán, chúng ta click vào "Tạo mới".

  Ở trang tạo mới phương thức thanh toán, chúng ta có thể thiết lập những thông tin sau:

   - Tên phương thức thanh toán: sẽ hiển thị khi khách hàng thao tác thanh toán cho đơn hàng.

                  - Phí thanh toán : chi phí phát sinh khi thanh toán bằng phương thức thanh toán đó.

                  - Giới hạn thanh toán : phương thức này chỉ áp dụng trong số tiền giới hạn. ví dụ : 1 triệu -> 10 triệu. 

                                              Hoá đơn 11 triệu sẽ không hiển thị phương thức thanh toán này.

                  - Nhãn hiệu : hình sẽ hiện thị cho mỗi phương thức thanh toán. 3. Kiểm tra

  Sau khi thiết lập các phương thức thanh toán xong, chúng ta có thể thực hiện thao tác kiểm tra tại trang web bán hàng của mình:

  Hãy thử bỏ 1 sản phẩm bất kỳ vào giỏ hàng > đến giỏ hàng > tiến hành mua hàng.

  Ở bước 2 (chỉ định giao hàng) của tiến trình mua hàng, chúng ta có thể thấy các phương thức thanh toán đã thiết lập được hiển thị ở mục "Phương thức thanh toán".

  Hãy kiểm tra tên, hình ảnh nhãn hiệu của phương thức thanh toán, cũng như là phương thức thanh toán đó có hoạt động hay không.