Thiết lập giao hàng

Thiết lập giao hàng

 

    1. Khái niệm:

        - Quản lý và kết nối với các đối tác giao hàng.

    2. Lợi ích:

        - Giúp khách hàng chọn được đối tác giao hàng khi mua hàng.

        - Có thể hỗ trợ tính được phí giao hàng.

    3. Vị trí:

        - Khi khách hàng tiến hành đặt hàng.

        - Phần quản lý cài đặt giao hàng.

     4. Khi nào cần:

        - Muốn các đối tác giao hàng hoàn thành các đơn hàng.

        - Dựa vào các loại hàng có thể thiết lập các đối tác giao hàng khác nhau.

    5. Thao tác:

 1. Khái quát        
  Để quản lý các phương thức giao hàng, chúng ta vào Cài đặt > Cửa hàng > Cài đặt giao hàng

  Trong trang quản lý phương thức giao hàng có:
      - Nút "Tạo mới": để tạo mới các phương thức giao hàng. 

      -Danh sách phương thức giao hàng. 

  Các thao tác có thể thực hiện với danh sách phương thức giao hàng:

      - Thay đổi thứ tự các phương thức giao hàng: bằng cách sử dụng mũi tên hoặc kéo thả phương thức giao hàng đó. 

      - Ẩn hiện phương thức giao hàng. 

      - Xóa phương thức giao hàng. 


 2. Tạo mới phương thức giao hàng:

  Để tạo mới phương thức giao hàng, chúng ta click chọn "Tạo mới".

  Khi đó, màn hình tạo mới phương thức thanh toán sẽ hiện ra. 

  Hãy điền các thông tin cần thiết vào các phần dưới đây: 

      - Thông tin chung:

                  - Tên công ty giao hàng: thông thường sẽ là tên công ty

                  - Tên phương thức giao hàng:sẽ hiển thị khi khách hàng tiến hành đặt hàng.

                  - Theo dõi URL: đường link của đối tác giao hàng

                  - Loại hình bán hàng: được thiết lập dựa vào mối tương quan giữa điều kiện giao hàng của công ty giao hàng và các sản phẩm mà cửa hàng bạn có. 
                       ■ Ví dụ : →có loại giao hàng tới Mỹ - thì chỉ có công ty giao hàng DHL

                                       →có loại giao hàng trong ngày - thì có thể chon Giao Hàng tiết kiệm.

      - Phương thức thanh toán có sẵn (1) : là những phương thức thanh toán mà công ty giao hàng đó hỗ trợ.


     

       - Thời gian giao hàng (2) : là thời gian giao hàng đặc thù mà công ty giao hàng đó quy định. 

      -Phí vận chuyển theo tỉnh (3) : phụ thuộc vào chính sách hỗ trợ giao hàng của từng công ty giao hàng.   

    - Ghi chú: Nếu có điều cần chú ý thêm thì hãy viết vào khung có sẵn.   ※Bạn có thể liên hệ với đối tác hoặc đọc bảng hướng dẫn do đối tác giao hàng cung cấp để biết thêm thông tin ở các mục (1), (2), (3). 

  Onshop cũng có hỗ trợ một vài plugin giao hàng. Sau khi cài đặt plugin, hãy nhớ vào trang cài đặt giao hàng để điền thêm những thông tin cần thiết. 

 3. Kiểm tra lại:
  Sau khi cài đặt các phương thức giao hàng xong, hãy quay trở lại trang web bán hàng để kiểm tra. 

  Hãy thêm vào giỏ hàng 1 sản phẩm bất kỳ, sau đó đến giỏ hàng và tiến hành mua hàng. 

  Ở phần chi tiết giao hàng, mục "Thông tin giao hàng", hãy kiểm tra:

          -Phương thức giao hàng

          -Ngày giao

          -Giờ giao


    6. Kinh nghiệm:

        - Một "đối tác giao hàng" tuyệt vời phải thoả mãn:

            - Xác định "loại hình bán hàng" trước khi "cài đặt giao hàng"

            - Bạn nên thiết lập "cài đặt thanh toán" trước khi "cài đặt giao hàng"

            - Liên lạc với đối tác để xác định được "thời gian giao hàng"