Thay đổi nội dung từng khối trong các trang

Thay đổi nội dung từng khối trong các trang


I. Khối:

    1. Khái niệm:

        - Là 1 thành phần hình thành nên bố cục và thể hiện ngoài trang.

        - Mỗi khối có chức năng riêng biệt và là 1 thể thống nhất - không chia cắt rời rạc.

        - Các khối không thể chứa các khối khác bên trong.

        - Các khối không liên lạc hay gây ảnh hưởng với nhau.

        - Nội dung của khối có thể chứa các kí tự, hình ảnh, hay 1 video, ....

        - 1 Khối chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần trong 1 bố cục.

        - 1 khối có thể xuất hiện trong nhiều bố cục.

    2. Lợi ích:

        - Linh động, có thể thay đổi đến 1 vi trí khác trong bố cục.

        - Có thể thêm vào hay bớt ra khỏi khối nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến các khối khác

    3. Vị trí:

        - Phần quản lý > Nội dung > Khối.

        - Tất cả các trang hiển thị bố cục gồm các khối.

     4. Khi nào cần:

        - Tái sử dụng các vùng nội dung cho các bố cục khác nhau.

    5. Thao tác:

        - Bước 1: Thao tác với phần quản lý  (Nội dung > Khối > Tạo mới )

            - Tên khối: không nên trùng tên với các bố cục khác.

            - Tên tệp: nên không dấu và không chứa khoảng trắng, không chúa các kí tự đặc biệt.

            - Mã: nếu bạn hiểu lập trình có thể tự tạo hoặc nhờ sự giúp đỡ từ onshop.vn

            

        ví dụ : bạn có thể tạo 1 trang riêng biệt để giới thiệu về công ty của mình:

            - Tên trang: giới thiệu công ty

            - Tên tệp: gioi-thieu-cong-ty

            - Mã: (có thể liên hệ hoặc copy từ trang khác chỉnh sửa nội dung phù hợp )

        - Bước 2: kiểm tra:

            - Nội dung: Nội dung hiển thị của khối.

            - Hiển thị: xuất hiện trong các bố cục, có thể kéo thả đến các vị trí khác nhau.

        - Bước 3: Điều chỉnh (khi bạn kiểm tra có vấn đề hoặc muốn thay đổi )

            - Nội dung: Nội dung hiển thị của khối.

            - Hiển thị : xuất hiện trong các bố cục, có thể kéo thả đến các vị trí khác nhau.

    6. Kinh nghiệm:

        - Một "khối" tuyệt vời phải thoả mãn:

            - Nội dung hấp và trình bày dễ nhìn

            - độc lập, không ảnh hưởng bởi các khối khác