Thay đổi nội dung của trang

Thay đổi nội dung của trangI. Trang:

    1. Khái niệm:

        - Mỗi 1 link (URL) là 1 trang.

        - Mỗi trang có chức năng hiển thị khác nhau : trang hiển thị chi tiết sản phẩm, trang hiển thị tất cả sản phẩm, trang đặt hàng,... 

        - Nhiều trang có thể nội dung khác nhau nhưng bố cục tương đối giống nhau.

         ( ví dụ: trang liên hệ hoặc đăng ký có thể cùng 1 bố cục , nhìn sẽ hơi giống nhau ).

    2. Lợi ích:

        - Dễ dàng hiệu chỉnh nội dung và giao diện cho từng trang riêng biệt.

        - Có thể tạo thêm các trang mới và quản lý dễ dàng.

        - Hỗ trợ tốt các công cụ tìm kiếm.

    3. Vị trí:

        - Phần quản lý > Nội dung > Trang.

        - Tất cả các trang hiển thị với địa chỉ ( link - URL ) khác nhau.

     4. Khi nào cần:

        - Tạo ra nội dung, giao diện với bố cục khác.

    5. Thao tác:

        - Bước 1: Thao tác với phần quản lý ( Nội dung > Trang > Tạo mới )

            - Tên trang: không nên trùng tên với các bố cục khác.

            - URL: nên đặt tên ngắn gọn và liên tục ( không sử dung khoảng trắng), không chứa các kí tự đặc biệt.

            - Tên tệp: giống như URL

            - Mã : nếu bạn hiểu lập trình có thể tự tạo hoặc nhờ sự giúp đỡ từ onshop.vn

            Trong phần bố cục: ( giao diện và bố cục để hiển thị trang)

                - Máy tính: hệ thống có sẵn : bố trí trang chính và bố trí trang phụ (nên chọn)

                - Di động: cách thức hiển thị trang trên di động.

                - Cài đặt các thẻ meta : phần này giúp cho các công cụ tìm kiếm (google....) làm việc hiệu quả hơn.

        ví dụ : bạn có thể tạo 1 trang riêng biệt để giới thiệu về công ty của mình:

            - Tên trang: gioi-thieu-tong-ty

            - URL: gioi-thieu-cong-ty

            - Tên tệp: gioi-thieu-cong-ty

            - Mã: (có thể liên hệ hoặc copy từ trang khác chỉnh sửa nội dung phù hợp )

            Trong phần bố cục  :

                - Máy tính: bố trí trang phụ

                - Di động: ---

                - Trong phần bố cục : ( có thể để trống nếu bạn không chuyên về mặt này-SEO )


        - Bước 2: kiểm tra:

            - Nội dung: URL hiển thị các trang với nội dung.

            - Hiển thị: bố cục và giao diện  như ý muốn.

        - Bước 3: Điều chỉnh (khi bạn kiểm tra có vấn đề hoặc muốn thay đổi )

            - Nội dung: URL hiển thị các trang với nội dung.

            - Hiển thị: bố cục và giao diện  như ý muốn.

    6. Kinh nghiệm:

        - Một "trang" tuyệt vời phải thoả mãn:

            - Nội dung hấp và trình bày dễ nhìn

            - Bố cục đẹp

            - Nếu có hỗ trợ công cụ tìm kiếm thì tuyệt vời