Thay đổi bố cục của từng trang

Thay đổi bố cục của từng trang


I. Bố cục:

    1. Khái niệm:

        - Mô hình phân bổ các vị trí trên màn hình bởi các khối.

        - Mỗi bố cục sẽ có tên khác nhau.

        - Với 1 bố cục có thể sử dụng cho nhiều trang khác nhau, giúp các trang tương đối giống nhau.

         ( ví dụ: trang liên hệ hoặc đăng ký có thể cùng 1 bố cục, nhìn sẽ hơi giống nhau ).

        - Mặc định có sẵn trong hệ thống là 2 bố cục : Bố trí trang chủ và bố trí trang phụ( hầu hết các trang đều sử dụng bố cục này) 

    2. Lợi ích:

        - Nhanh chóng tạo thành 1 khung mẫu thống nhất cho các trang. Giúp các trang có cái nhìn thống nhất.

        - Có nhiều bố cục đẹp sẽ giúp cho toàn bộ trang web có giao diện phong phú.

    3. Vị trí:

        - Phần quản lý > Nội dung > Bố cục.

        - Tất cả các trang hiển thị cho khách hàng sẽ phụ thuộc vào bố cục.

     4. Khi nào cần:

        - Thay đổi, sắp xếp các khối trên giao diện.

        - Tạo ra giao diện với bố cục khác.

    5. Thao tác:

        - Bước 1: Thao tác với phần quản lý ( Nội dung > Bố cục > Tạo mới )

            - Tên bố cục: không nên trùng tên với các bố cục khác.

            - Loại thiết bị: nên chọn máy tính vì hỗ trợ mặc định ( Di động thì phải thiết lập rất nhiều)

            - Chỉnh sửa bố cục : kéo các "khối không sử dụng" bên phải vào các vị trí mong muốn bên trái.

                (thông thường : #header, #contents_top, #side_left, #main_top, #main_bottom, #side_right, #contents_bottom, #footer)

                Khối Main : sẽ là phần hiển thị  khác biệt của mỗi trang, cho dù cùng bố cục.            - Sau đó lưu lại để cho các trang sử dụng.

            Trong phần quản lý trang ( Nội dung > chọn thay đổi 1 trang hoặc tạo mới 1 trang )

                - Phần cài đặt bố cục : phần máy tính > chọn bố cục phù hợp

        - Bước 2: kiểm tra:

            - Nội dung: các trang sử dụng cùng bố cục.

            - Hiển thị: hiển thị các khối trong 1 trang theo bố cục.

        - Bước 3: Điều chỉnh ( khi bạn kiểm tra có vấn đề hoặc muốn thay đổi )

            - Nội dung: các trang sử dụng cùng bố cục.

            - Hiển thị : hiển thị các khối trong 1 trang theo bố cục.

    6. Kinh nghiệm:

        - Một "bố cục" tuyệt vời phải thoả mãn:

            - Có các khối được sắp xếp hợp lý

            - Được nhiều trang sử dụng