Quản lý thông tin trang bán hàng

Quản lý thông tin trang bán hàng


I. Thông tin chung của trang bán hàng:

    1. Khái niệm:

        - Lưu trữ và thay đổi các thông tin căn bản của trang bán hàng.

    2. Lợi ích:

        - Giúp thay đổi các thông tin căn bản.

        - Thông tin về cửa hàng, địa chỉ, địa chỉ,...

        - Phí giao hàng, VAT, điểm,...

    3. Vị trí:

        - Hiển thị các thông tin trên trang bán hàng.

        - Phần quản lý thông tin chung.

     4. Khi nào cần:

        - Thay đổi các thông tin kinh doanh, các chính sách...

    5. Thao tác:

        - Bước 1: Thao tác với phần quản lý ( Cài đặt > cửa hàng > thông tin chung )

            


        - Bước 2: kiểm tra:

            - Nội dung: nội dung đã nhập có hiển thị đúng hay chưa.

            - Hiển thị: hình ảnh, nội dung, giá tiền và thời gian.

        - Bước 3: Điều chỉnh ( khi bạn kiểm tra có vấn đề hoặc muốn thay đổi )

            - Nội dung: nội dung đã nhập có hiển thị đúng

            - Hiển thị : hình ảnh, nội dung, giá tiền và thời gian.