Quản lý Tag ( thẻ ) của sản phẩm

Quản lý Tag ( thẻ ) của sản phẩm


I. Tag ( thẻ ):

    1. Khái niệm:
        - Cung cấp khả năng liên kết các sản phẩm với nhau.
        - Ngoài "danh mục" để liên kết các sản phẩm, sử dụng tag sẽ làm tăng lên liên kết sản phẩm theo 1 ngữ nghĩa khác.

    2. Lợi ích:
        - Đưa ra danh sách các sản phẩm có thể lựa chọn.
        - Giúp cho người dùng nhanh chóng tìm thấy sản phẩm mong muốn.

    3. Vị trí:
        - Hiện tại có thể dùng 1 số "tiện ích" để hiển thị cho khách hàng.
        - Có thể hiển thị o những vị trí khác tuỳ theo các tiện ích bạn có thể cài đặt thêm

    4. Khi nào cần:

        - Trước khi thêm sản phẩm mới.

        - Muốn chỉnh lại các phân loại sản phẩm
   
     5. Thao tác
          - Bước 1: Suy nghĩ về ngữ cảnh phân loại và vẽ ra mối liên hệ giữa các danh mục
            - Thông thường sẽ phân loại theo đối tượng (vd: người lớn, trẻ em, nam, nữ,...)
            - Không cần phân cấp các tag.
       

         - Bước 2: Thao tác với phần quản lý ( Sản phẩm > thêm sản phẩm - hoặc sửa sản phẩm )
          
        - Bước 3: kiểm tra:
            - Nội dung: nội dung đã nhập có hiển thị đúng hay chưa.

        - Bước 4: Điều chỉnh ( khi bạn kiểm tra có vấn đề hoặc muốn thay đổi )
            - Nội dung: nội dung đã nhập có hiển thị đúng

    6. Kinh nghiệm

            - Các tag tuyệt vời phải thoả mãn:
            - Không nên đặt quá nhiều tag cho 1 sản phẩm.
            - 1 tag ít nhất phải có nhiều sản phẩm được đánh dấu.