Quản lý sản phẩm

Quản lý sản phẩm


I. Sản phẩm:

    1. Khái niệm:

        - Trong EC-CUBE có 2 khái niệm liên quan đến sản phẩm : Loại sản phẩmsản phẩm.

        - Sản phẩm là 1 mặt hàng cụ thể dùng để bán cho khách hàng.

        - Ví dụ : Quần jean ABC là loại sản phẩm

            - Quần jean ABC size 21, 22, 23,... là sản phẩm.

            - Quần jean ABC màu xanh, đen, nâu,... là sản phẩm.

    2. Lợi ích:

        - Sản phẩm sẽ có nhiều phần dùng để miêu tả cụ thể giúp hấp dẫn khách hàng

    3. Vị trí:

        - Sẽ được hiển thị trong danh sách các sản phẩm.

        - Trong phần quản lý, thêm sản phẩm mới hay thay đổi 1 loại sản phẩm ( có 1 SKU- Mã sản phẩm duy nhất trong kho ).    4. Khi nào cần:

        - Khi thêm sản phẩm mới.

        - Muốn chỉnh lại các loại sản phẩm.

    5. Thao tác:

        - Bước 1: Suy nghĩ về loại sản phẩm

            - Càng nhiều hình ảnh và càng chi tiết thì càng tốt

       - Bước 2: Thao tác với phần quản lý ( Sản phẩm )

            - Nếu chưa đăng ký sản phẩm thì hãy đăng ký mới : Sản phẩm > Thêm sản phẩm

            - Chọn sản phẩm mới đăng ký hoặc có từ trước đó để sửa chữa: Sản phẩm > Tất cả sản phẩm

            - Chọn "Lưu lại và chuyển trang"

            - Hãy điền các thông tin phù hợp ( lưu ý : giá tiền chưa tính thuế-thông thường 10% )

            - Chọn hiển thị/ Ẩn/ Ngưng ( nên chọn hiển thị nếu muốn bán sản phẩm cho khách hàng

        - Bước 3: Kiểm tra:

            - Nội dung: nội dung đã nhập có hiển thị đúng tại các vị trí hay chưa

            - Hiển thị: hình ảnh, nội dung và giá tiền

        - Bước 4: Điều chỉnh ( khi bạn kiểm tra có vấn đề hoặc muốn thay đổi )

            - Nội dung: nội dung đã nhập có hiển thị đúng hay chưa

            - Hiển thị: hình ảnh, nội dung và giá tiền

    6. Kinh nghiệm:

        - Một sản phẩm tuyệt vời phải thoả mãn:

            - Khách hàng dễ hiểu.

            - Nhiều thông tin và hình ảnh để sản phẩm hấp dẫn