Quản lý loại sản phẩm

Quản lý loại sản phẩm


I.Loại sản phẩm

    1. Khái niệm:

        - Trong EC-CUBE có 2 khái niệm liên quan đến sản phẩm : Loại sản phẩm và sản phẩm.

        - Loại sản phẩm là tập hợp các sản phẩm chỉ khác nhau 1 hoặc 2 tính chất. 

        - ví dụ : quần jean ABC là loại sản phẩm

            - quần jean ABC size 21, 22, 23,... là sản phẩm.

            - quần jean ABC màu xanh, đen, nâu,... là sản phẩm.

    2. Lợi ích:

        - Loại sản phẩm giúp gom các sản phẩm gần giống nhau.

        - Giúp giảm số lượng sản phẩm hiển thị, khi có quá nhiều sản phẩm gần giống nhau.

        - Chỉ cần đăng ký và miêu tả, hình ảnh 1 lần cho nhiều sản phẩm.

        - Từ loại sản phẩm , chọn mỗi sản phẩm cụ thể thì sẽ chỉ thay đổi về giá.

    3. Vị trí:

        - Sẽ được hiển thị trong danh sách các sản phẩm. Khi chọn 1 loại sản phẩm sẽ hiển thị từng sản phẩm với giá khác biệt.

        - Trong phần quản lý, khi chọn thay đổi 1 loại sản phẩm ( có nhiều SKU- Mã sản phẩm duy nhất trong kho ).    4. Khi nào cần:

        - Khi thêm sản phẩm mới.( Sản phẩm > Thêm sản phẩm )

        - Muốn chỉnh lại các loại sản phẩm ( Sản phẩm >  Sửa sản phẩm )

    5. Thao tác:

        - Bước 1: Suy nghĩ về loại sản phẩm

            - Nếu có quá ít sản phẩm thì không nên sử dụng loại sản phẩm.

        - Bước 2: Thao tác với phần quản lý ( Sản phẩm )

            - Nếu chưa đăng ký sản phẩm thì hãy đăng ký mới : Sản phẩm > Thêm sản phẩm

            - Chọn sản phẩm mới đăng ký hoặc có từ trước đó để sửa chữa : Sản phẩm > tất cả sản phẩm

            - Chọn "Chỉnh sửa tùy chọn của sản phẩm này" để thêm mới tùy chọn hoặc chỉnh sửa tùy chọn đã có. 


            - Chọn "lưu lại và chuyển trang".       

           - Hãy điền các thông tin phù hợp ( lưu ý : giá tiền chưa tính thuế-thông thường 10% )


            -Sau khi điền thông tin cho các tùy chọn xong thì click "Đăng ký" để lưu thông tin

            -Sau khi lưu thông tin thì quay lại trang thêm sản phẩm.

            - Chọn hiển thị/ Ẩn/ Ngưng ( nên chọn hiển thị nếu muốn bán sản phẩm cho khách hàng

        - Bước 3: kiểm tra:

            - Nội dung: nội dung đã nhập có hiển thị đúng tại các vị trí (3)

            - Hiển thị: hình ảnh, nội dung và giá tiền

        - Bước 4: Điều chỉnh ( khi bạn kiểm tra có vấn đề hoặc muốn thay đổi )

            - Nội dung: nội dung đã nhập có hiển thị đúng

            - Hiển thị [vị trí (3) ] : hình ảnh, nội dung và giá tiền

    6. Kinh nghiệm:

        - Một loại sản phẩm tuyệt vời phải thoả mãn:

            - Khách hàng dễ hiễu.

            - Không nên quá ít sản phẩm trong 1 loại sản phẩm.