Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng


I. Khách hàng:

    1. Khái niệm:

        - Khách hàng là những người đăng ký thành viên hoặc mua hàng trên trang bán hàng của bạn

    2. Lợi ích:

        - Quản lý và chăm sóc khách hàng thông qua điện thoại hoặc email.

        - Giúp khách hàng không phải điền thông tin khi mua hàng.

        - Khách hàng có 3 trạng thái : tạm thời, chính thức, đã huỷ.

        - Khách hàng quản lý được các tình trạng hoá đơn, các sản phẩm yêu thích, tài khoản cá nhân. 

    3. Vị trí:

        - Đăng ký khách hàng.        - Trong phần quản lý, xem và giám sát tất cả các khách hàng.

        - Trong phần quản lý, có phần tạo mới khách hàng.

     4. Khi nào cần:

          - Khách hàng muốn lưu thông tin cho những lần mua sau.

        - Khách hàng quản lý và giám sát trực tiếp các giao dịch.

        - Có thể dựa vào thông tin để chăm sóc khách hàng.

    5. Thao tác:

        - Bước 1: Thao tác với phần quản lý ( Khách hàng )

            - Phần thêm mới khách hàng: Khách hàng > Thêm khách hàng

                - Điền các thông tin khách hàng vào các dòng.

                - Sau đó chọn trạng thái cho khách hàng : tạm thời, chính thức, đã huỷ

                    - Tạm thời : khách hàng chưa thể hoạt động, đăng nhập vào trang bán hàng.

                    - Chính thức : khách hàng có thể hoạt động và đăng nhập vào hệ thống.

                    - Đã huỷ : bỏ tài khoản của khách hàng.

                    

            - Phần quản lý khách hàng: Khách hàng > Tất cả khách hàng

                - Tìm kiếm và xem thông tin chi tiết của các khách hàng.

                - Thay đổi trạng thái của khách hàng : tạm thời, chính thức, đã huỷ.

                - Có thể gửi email chăm sóc khách hàng.

        - Bước 2: Khách hàng đăng ký

            - Khách hàng đăng ký thành viên:

                - Sau khi đăng ký phải chờ quản lý thay đổi trạng thái từ "Tạm thời" sang "Chính thức" mới có thể hoạt động.

                - Khách hàng chỉ điền thông tin cho đơn hàng:

                - Không tạo khách hàng nhưng có thông tin để thông tin qua email và điện thoại.

                - Có thể dựa vào thông tin để tạo thành viên.

        - Bước 3: kiểm tra:

            - Nội dung: nội dung đã nhập có hiển thị đúng hay chưa. 

            - Hiển thị: hình ảnh, nội dung và giá tiền

        - Bước 4: Điều chỉnh ( khi bạn kiểm tra có vấn đề hoặc muốn thay đổi )

            - Nội dung: nội dung đã nhập có hiển thị đúng

            - Hiển thị : hình ảnh, nội dung và giá tiền

    6. Kinh nghiệm:

        - Một "quản lý thành viên" tuyệt vời phải thoả mãn:

            - Phải có thông tin email và điện thoại chính xác để chăm sóc và liên lạc với khách hàng.

            - Thông tin địa chỉ chính xác để gửi hàng cho đúng.