Quản lý đơn hàng

Quản lý đơn hàng


    1. Khái niệm:

        - Đơn hàng chứa đựng thông tin về khách hàng, hàng hoá, đơn giá, số lượng, trạng thái, giao hàng,...

    2. Lợi ích:

        - Quản lý tình trạng kinh doanh và khách hàng.

        - Kiểm soát tình trạng và số lượng tồn kho của hàng hoá.

    3. Vị trí:

        - Sau khi khách hàng mua hàng thành công. 

        - Trong phần quản lý, xem và giám sát tất cả các đơn hàng: Đơn hàng > Tất cả đơn hàng

    4. Khi nào cần
        - Sau khi khách hàng lựa chọn các sản phẩm và tiến hành đặt hàng.

        - Người quản lý muốn trực tiếp tiến hành đặt hàng cho khách hàng.

    5. Thao tác:

        - Bước 1: Thao tác với phần quản lý ( Đơn hàng )

            - Thêm đơn hàng mới: Đơn hàng > Thêm đơn hàng mới

            - Phần "thông tin đặt hàng" Phương thức thanh toán thông thường sẽ là : "thanh toán khi giao hàng" ( khi sửa sẽ có nhiều lựa chọn khác)

            - Phần khách hàng
             

               - "Tìm kiếm theo khách hàng" nếu đã có khách hàng trước đó. Sau khi chọn khách hàng thì các thông tin sẽ tự động điền vào các ô.

                Nếu chưa có thì có 2 cách:

                - Điền đầy đủ thông tin của người mua.

                - Tạo mới khách hàng : Khách hàng > Thêm khách hàng.

            - Phần "thông tin sản phẩm"

                - Chọn "thêm một sản phẩm": xuất hiện màn hình nhỏ để chọn sản phẩm.

                - Sau khi chọn sản phẩm, thay đổi số lượng sản phẩm, nhấn "tính lại" để cập nhập giá của hoá đơn.

                - Chọn "thêm các phí khác" nếu muốn thêm các chi phí khác cho hoá đơn.

            - Chọn "Đăng ký" để lưu lại hoá đơn.Sau đó sẽ tự động gửi email cho khách hàng.

        - Bước 2: Thao tác với phần quản lý ( Đơn hàng )

            - Quản lý đơn hàng: Đơn hàng > tất cả đơn hàng

                - Phần tìm kiếm:

                    - Chọn các mục muốn tìm kiếm

                    - "Tìm kiếm mở rộng" nếu muốn thêm các điều kiện tìm kiếm.

                - Phần hiển thị các hoá đơn: hiển thị tất cả hoá đơn thảo mãn diều kiện tìm kiếm.        - Bước 3: kiểm tra:

            - Nội dung: nội dung đã nhập có hiển thị đúng tại các vị trí hay chưa

            - Hiển thị: hình ảnh, nội dung và giá tiền

        - Bước 4: Điều chỉnh ( khi bạn kiểm tra có vấn đề hoặc muốn thay đổi 

            - Nội dung: nội dung đã nhập có hiển thị đúng

            - Hiển thị : hình ảnh, nội dung và giá tiền