Quản lý danh mục sản phẩm

Quản lý danh mục sản phẩm


I. Danh mục sản phẩm:

    1. Khái niệm:
        - Tập hợp sản phẩm theo một ngữ cảnh nào đó.
        - Phân loại sản phẩm 
    2. Lợi ích:
        - Đưa ra danh sách các sản phẩm có thể lựa chọn.
        - Giúp cho người dùng nhanh chóng tìm thấy sản phẩm mong muốn.
    3. Vị trí:
        - Sẽ được hiển thị tại vị trí trên đầu mỗi trang như mặc định
        - Có nhiều cách hiển thị khác nhau tuỳ thuộc vào các mẫu giao diện. Thông thường sẽ là ngang.
        - Có thể hiển thị những vị trí khác tuỳ theo các tiện ích bạn có thể cài đặt thêm
    4. Khi nào cần:
        - Trước khi thêm sản phẩm mới.
        - Muốn chỉnh lại các phân loại sản phẩm
    5. Thao tác:
        - Bước 1: Suy nghĩ về ngữ cảnh phân loại và vẽ ra mối liên hệ giữa các danh mục
            - Thông thường sẽ phân loại theo đối tượng (vd: người lớn, trẻ em, nam, nữ,...)
            - Hình thành cây phân cấp nếu có quá nhiều sản phẩm trong 1 cấp
            
        - Bước 2: Thao tác với phần quản lý ( Sản phẩm > Quản lý danh mục )
            - Thêm: 
                - Danh mục chính:             

      - Danh mục con:            - Sửa:  chọn biểu tượng cây bút, tương ứng với sửa danh mục.
            - Xoá:  chọn biểu tượng dấu chéo ( × ) tương ứng với xóa danh mục
        - Bước 3: kiểm tra:
            - Nội dung: nội dung đã nhập có hiển thị đúng
            - Hiển thị:   vị trí và các cấp của danh mục
        - Bước 4: Điều chỉnh ( khi bạn kiểm tra có vấn đề hoặc muốn thay đổi )
            - Nội dung: nội dung đã nhập có hiển thị đúng
            - Hiển thị : (url)


 

6. Kinh nghiệm:
        - Một danh mục tuyệt vời phải thoả mãn:
            - Đơn giản để dễ dàng hình dung và tìm thấy danh mục
            - Không chứa quá nhiều hay quá ít sản phẩm.
        - Danh mục không nên có nhiều hơn 3 cấp (vd: quần áo > trẻ em > váy )
        - Một sản phẩm có thể thuộc nhiều danh mục
        - Bạn có thể tham khảo cách phân loại của các trang kinh doanh cùng mặt hàng