CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

  • 1. Điều kiện đổi trả hàng
  • Sau khi thanh toán các gói dịch vụ, khách hàng có thể hoàn trả trong vòng 24h sau đó
  • 2. Phương thức đổi trả hàng
  • Liên hệ với công ty CodeBox Solution qua email hoặc số phone : 086.289.4388
  • 3. Chính sách hoàn tiền
  • Ngay sau khi đơn hàng huỷ trả khách hàng gửi về được chúng tôi xác nhận, trong vòng 07 ngày làm việc, CodeBox Solution sẽ chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho sản phẩm/đơn hàng mà quý khách đã thanh toán.